HEU008508018

Atheneum

Historisch overzicht

Vanaf haar oprichting in 1852 fungeerde de rijksmiddelbare school -waar men in een voorbereidende afdeling van 4 leerjaren en een lager-middelbare afdeling van 3 leerjaren terecht kon- als voorbereiding tot het hoger-middelbaar onderwijs dat in het gemeentelijk college werd verstrekt. Beide scholen waren in dezelfde gebouwen ondergebracht en stonden onder de leiding van eenzelfde persoon. De rijksmiddelbare school en het gemeentelijk college of coll├Ęge communal bleven als elkaar aanvullende onderwijsniveaus bestaan, tot in 1881 het gemeentelijk college werd omgevormd tot atheneum (dat via tussenstappen in 1900 definitief werd stopgezet). Na de Eerste Wereldoorlog werd verder gewerkt aan de uitbouw van een rijkslagere en rijksmiddelbare school. Tussen 1940 en 1943 werd aan de Rijksmiddelbare school een volwaarde atheneumafdeling toegevoegd (hoger middelbaar). De gebouwen in de De Montstraat werden te klein en er werd beslist om 3 fases een nieuw rijksscholencomplex te bouden op het Minneplein. De rijkslagere afdeling bleef in de De Montstraat.

Groepsfoto's

Bronmateriaal

JONCKHEERE-SIMOENS Regine, Terugblik op 40 jaar Kon. Atheneum te Ieper (1943-1983) met vergezicht op meer dan 150 jaar officieel onderwijs te Ieper. Ieper, 1983

Herinneringen aan deze school

  • Guy Dehollander 20-05-2017

    Mooie momenten gehad met vele vriendjes,vele goede leraars ook,mooie tijd die weg is voorgoed,heel jammer,ondertussen ben ik 61jaar geworden en ben al 11 jaar rolstoelpatient,wegens agressieve ziekte die ik heb gehad!!Groeten aan iedereen die het leest..Guy.

  • Daels didier 10-04-2017

    Was heel leuke school,heb daar in kleuter klas met monsieur charle

Voeg uw eigen herinnering aan deze school toe
Website door Picturae Stad Ieper West Vlaanderen