HEU008511242

Sint-Vincentiuscollege

Ook bekend onder:

  • College

Historisch overzicht

Het Sint-Vincentiuscollege is een middelbare school in Ieper. Ze werd gesticht in 1834. Er bestond al enkele jaren een gemeentelijk college met een Latijnse humaniora. Maar door de groeiende tegenstelling tussen katholieken en liberalen werd er een tweede katholiek college opgericht. In het begin waren er Latijnse klassen en vier lagere klassen. Toen in de verkiezingen van 1839 de liberalen wonnen had dit een weerslag op de relatie met de katholieken. De stad dwong het college om nieuwe gebouwen te zoeken en de subsidies werden ingetrokken. De klassen verhuisden voor 3 jaar naar de D'hondtstraat. Na de paasvakantie van 1844, na 10 jaar, werd er les gegeven in de Meensestraat. Er werd dan ook gestart met een internaat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Ieper, en dus ook het college, volledig platgebombardeerd. Cyriel Devisschere, de eerste naoorlogse principaal zorgde voor de wederopbouw van het college. In 1920 werd er opnieuw les gegeven. In 1921 besliste men te verhuizen naar het Guido Gezelleplein, bij de Sint-Jacobskerk. In ruim twee jaar stond het complex er. De Tweede Wereldoorlog brak uit 3 weken nadat principaal Hlodwig Rooryck benoemd werd. Het college was een van de weinig scholen die actief bleven tijdens de oorlog.

Groepsfoto's

Bronmateriaal

VINCKIER R., CONSTANDT H. J., MESSEYNE M. e.a., 150 jaar SintVincentiuscollege Ieper: 1834-1984. Ieper: Oud-leerlingenbond van het SintVincentiuscollege. Ieper, 1984.; VERFAILLE Myriam, De Jezuïeten en hun college te Ieper, Leuven, 1981; SEGIER Bert, Opvoeden, geloven en samenleven in het Sint-Vincentiuscollege te Ieper in de periode 1955-1980. Een case study op basis van het collegeblad ‘Contact’. Gent, 2008

Herinneringen aan deze school

Voeg uw eigen herinnering aan deze school toe
Website door Picturae Stad Ieper West Vlaanderen