HEU008500110

Heilige Familie

Historisch overzicht

De Ieperse priester Louis Benoît Joseph Struye de Swielande (1804-1865) bekommerde zich reeds onmiddellijk na zijn benoeming als onderpastoor op de Sint-Jacobsparochie in 1830 om het lot van de armen. Zo gaf hij onderdak aan de armsten onder zijn parochianen. Al snel werd hij de ‘Ieperse Sint-Vincentius a Paulo’ genoemd. Vanaf medio 1836 kreeg pastoor Struye in zijn apostolaatswerk steun van Julie Vanheule (+ 1859). Zij ontpopte zich als verpleegster en onderwijzeres voor de armen. Al snel kon het werk echter niet meer door vier handen worden gedragen en werd de hulp ingeroepen van een aantal andere meisjes. Om de initiatieven een vastere basis te geven, rijpte bij ‘menhere den abbé Struwe’ de idee om zijn medewerksters te verenigen in een religieuze congregatie. Op 21 december 1840 werd de nieuwe stichting met als naam ‘Zusters van de Heilige Familie’ goedgekeurd door mgr. Boussen, bisschop van Brugge. Acht dagen later legden de eerste zes zusters hun geloften af. Nadien volgde een periode van expansie. De pastorij van de onderpastoor, waar de zusters aanvankelijk verbleven, werd al gauw te klein. De gemeenschap verhuisde naar een klooster in de G. de Stuersstraat en opende er een bewaarschool. Bij het overlijden van de stichter in 1865 had de Congregatie een kosteloze bewaarschool – de eerste in de stad – en bedienden de zusters de ‘wezenschool Sinte-Elisabeth’. Bovendien stonden de zusters ook in voor betalend onderwijs (bewaarschool, lagere school en internaat) voor burgermeisjes. Nadien werd nog een tweede kosteloze bewaarschool geopend in de Sint-Pietersparochie. De periode van de Schoolstrijd (1879-1884) bracht voor de Congregatie heel wat problemen met zich mee. De zusters konden niet langer rekenen op hulp en subsidies van het stadsbestuur. Toch werd in 1879 nog een nieuwe betalende school opgericht, de O.-L.-Vrouw van Thuyneschool’, voor burgermeisjes. Na het aantreden van een nieuw katholiek bestuur werden de Zusters van de Heilige Familie ingeschakeld in de stadsbewaarschool. In 1899 stond de Congregatie in voor de verzorging van 617 kinderen, verspreid over de drie bewaarscholen. In de laatste jaren van de 19de eeuw en het eerste decennium van de 20ste eeuw werd het klooster grondig vernieuwd en uitgebreid. Toen alle werkzaamheden net waren afgerond, brak de Eerste wereldoorlog uit. De zusters vluchtten eind oktober 1914 naar Frankrijk. Ze vonden er onderdak in een klein verlaten kasteel in Lumbres. Een aantal zusters werd uitgestuurd naar schoolkolonies in Versailles, Sarcelles en Parijs. In maart 1919 keerden de eerste zusters terug naar het volledig verwoeste Ieper. Van het klooster en de scholen bleef niets meer over. De zusters stichtten evenwel onmiddellijk opnieuw een school. In 1926 stichtte de Congregatie in Ieper de school die uitgroeide tot het huidige ‘Technisch Instituut H. Familie’.

Groepsfoto's

Bronmateriaal

CARTON Yves, 150 jaar Heilige Familie Ieper: de geschiedenis van 1840 tot 1990. Ieper, 1990,

Herinneringen aan deze school

  • Nuytten ingrid 08-07-2016

    Ik zat er op school heilige familie van 1968 tot 1972. Vroeg me af of er toen klasfotos genomen werden. Nog nooit een gezien. Ik zat eerst in de handel en daarna verkoop en etalage
    Het was een toffe school

Voeg uw eigen herinnering aan deze school toe
Website door Picturae Stad Ieper West Vlaanderen